Önceki Bölüm  ←

2- KABİR ALEMİ

Ölü kabre konduğunda hemen Ruman isimli melek ona nida eder ya Abdullah amelini yaz, kişi her ne kadar bir şey bilmese de bütün uzuvları ona yardımcı olur ve kefen parçası gibi bir şeye bütün hayat macerasını yani tüm amellerini yazar. Ruman onu dürer boynuna asar.

Bundan sonra gayet korkunç iki melek gelir, insan şeklinde görünürler ve şiddetle sual ederler, Rabbin kimdir, dinin nedir, peygamberin kimdir, kıblen neresidir, bu anda da Allah ı Azimüşşan kimi Muaffak kılarsa suallere doğru cevap verir, ozaman meleklerde derki doğru söyledi bizim elimizden kurtuldu derler.

O mevtanın kabrinden iki kapı açarlar sonrada kabrini güzel kokulu fesleğenlerle döşerler, dünyada işlediği güzel ameli en sevdiği ahbabı suretinde gelip onu eğlendirir ona güzel haberler söyler kabri nurla dolar, dünyanın sonu gelinceye kadar kabrinde sürur ve ferah içinde olur. O kimseye kıyamet kopmasından daha sevgili bir şey olmaz.

Bazı mevtaların yanına Ruman melaikesinden sonra münker nekir melaikeleri gelmeden önce onun ameli güzel koku ve elbiseleri ile mevtanın yanına gelir, gelecek meleklerden korkmamasını ona telkin eder.

İlim ve ameli az olan kul münker ve nekir melaikelerinin suallerinden sonra, kabrinin sol tarafından ateşten bir kapı açılır, orada ateşten akrepleri, yılanı, zinciri, kaynar suyu görür ve pek çok feryat eder. Ona denilir ki korkma buranın dehşeti sana zarar vermez, Allah u Teala bunu senin cennette olan yerinle değiştirdi sen uyu denir. O üzerinden geçen seneleri zamanı hiç bilmez öylece kalır.

Eğer mevtanın dünyada akidesi bozuk ise münker nekir melaikelerinin suallerine rabbim Allah diyemez ona öyle bir vururlar ki kabri ateşle dolar, veya diğer suallere cevap veremez yine ona öyle vururlar ki kabri yine ateşle dolar. Birkaç gün sonra o ateş söner yine sual edilir yine cevaplayamazsa yine vurulur yine aynı hal ve bu durum kıyamete kadar devam edebilir. Suallere istenen cevapları veremeyenlere dünyadaki kötü amelleri en korktuğu bir varlık şeklinde belirir ve günahları kadar ona azap eder. Mevta komşu kabirlerdeki eziyetten de etkilenir, onların bağırışından ona da korku gelir.

Kabirde ölüler 4 hal üzere bulunur.

Bazısı gözü dağılıp, bedeni şişip, cismi toprak oluncaya kadar kabirde kalır sonra ruhu dünya göğünü daha sonra melekut âlemini dolaşır. Bazısına Cenabı Hak bir uyku verir 1. sura kadar ne olduğunu bilmeden uyur,1. surda uyanır sonra yine ölür. Bazısı kabrinde 2-3 ay kadar durur sonra ruhu bir cennet kuşu üzerine biner kuş onu cennete kadar uçurur, devamlı yükselerek sur üfürülene kadar orada durur. Bazısı ki bunlar enbiya ve evliyaların  ruhlarıdır, bunlar kıyamete kadar uçarlar ve çoğu gece görünürler.

Sizden biriniz dünyada bildiğiniz bir ölmüş kimsenin kabrine uğrayıp selam verince, o mümin sizi tanır ve selamınıza cevap verir, kabirde olanlardan bazısı Cuma ve bayramı bilir, dünyadan bir kimse çıktı mı onların yanından geçerken hemen toplanırlar onu tanırlar. Kimisi hanımından, kimisi babasından, kimisi akrabalarından her biri kendisine lazım olan şeyden sual eder. Bazen filan nerdedir derler, biz onu görmedik o çoktan ölmüştü der belki haviye cehennemine gitti yazık derler.

Devamını Oku →